Johannes 6:43

SVJezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander.
Steph απεκριθη ουν ο ιησους και ειπεν αυτοις μη γογγυζετε μετ αλληλων
Trans.apekrithē oun o iēsous kai eipen autois mē gongyzete met allēlōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
ουν
dan
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
μη
niet
γογγυζετε
Murmureert

-
μετ
onder
αλληλων
elkander

Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!