Johannes 6:65

SVEn Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.
Steph και ελεγεν δια τουτο ειρηκα υμιν οτι ουδεις δυναται ελθειν προς με εαν μη η δεδομενον αυτω εκ του πατρος μου
Trans.kai elegen dia touto eirēka ymin oti oudeis dynatai elthein pros me ean mē ē dedomenon autō ek tou patros mou

Algemeen

Zie ook: Johannes 6:44

Aantekeningen

En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελεγεν
Hij zeide

-
δια
Daarom
τουτο
-
ειρηκα
heb Ik

-
υμιν
-
οτι
dat
ουδεις
niemand
δυναται
kan

-
ελθειν
komen

-
προς
tot
με
Mij
εαν
-
μη
-
η
zij

-
δεδομενον
gegeven

-
αυτω
dat het hem
εκ
van
του
-
πατρος
Vader
μου
Mijn

En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!