Johannes 7:22

SVDaarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat.
Steph δια τουτο μωσησ δεδωκεν υμιν την περιτομην ουχ οτι εκ του μωσεωσ εστιν αλλ εκ των πατερων και εν σαββατω περιτεμνετε ανθρωπον
Trans.dia touto mōsēs̱ dedōken ymin tēn peritomēn ouch oti ek tou mōseōs̱ estin all ek tōn paterōn kai en sabbatō peritemnete anthrōpon

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis, Mozes, Sabbat
Genesis 17:10, Leviticus 12:3

Aantekeningen

Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Daarom
τουτο
-
μωσης
heeft Mozes
δεδωκεν
gegeven

-
υμιν
ulieden
την
-
περιτομην
de besnijdenis
ουχ
(niet
οτι
dat
εκ
uit
του
-
μωσεως
Mozes
εστιν
is

-
αλλ
maar
εκ
zij uit
των
-
πατερων
de vaderen
και
en
εν
op
σαββατω
den sabbat
περιτεμνετε
gij besnijdt

-
ανθρωπον
een mens

Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!