Johannes 7:26

SVEn ziet, Hij spreekt vrijmoediglijk, en zij zeggen Hem niets. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten, dat Deze waarlijk is de Christus?
Steph και ιδε παρρησια λαλει και ουδεν αυτω λεγουσιν μηποτε αληθως εγνωσαν οι αρχοντες οτι ουτος εστιν αληθωσ ο χριστος
Trans.kai ide parrēsia lalei kai ouden autō legousin mēpote alēthōs egnōsan oi archontes oti outos estin alēthōs̱ o christos

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En ziet, Hij spreekt vrijmoediglijk, en zij zeggen Hem niets. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten, dat Deze waarlijk is de Christus?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδε
-

-
παρρησια
vrijmoediglijk
λαλει
Hij spreekt

-
και
en
ουδεν
niets
αυτω
Hem
λεγουσιν
zij zeggen

-
μηποτε
Zouden nu wel
αληθως
waarlijk
εγνωσαν
weten

-
οι
-
αρχοντες
de oversten
οτι
dat
ουτος
Deze
εστιν
is

-
αληθως
waarlijk
ο
-
χριστος
de Christus

En ziet, Hij spreekt vrijmoediglijk, en zij zeggen Hem niets. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten, dat Deze waarlijk is de Christus?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!