Johannes 7:34

SVGij zult Mij zoeken, en gij zult [Mij] niet vinden; en waar Ik ben, kunt gij niet komen.
Steph ζητησετε με και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν
Trans.zētēsete me kai ouch eurēsete kai opou eimi egō ymeis ou dynasthe elthein

Algemeen

Zie ook: Johannes 8:21, Johannes 13:33

Aantekeningen

Gij zult Mij zoeken, en gij zult [Mij] niet vinden; en waar Ik ben, kunt gij niet komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ζητησετε
zoeken

-
με
Gij zult Mij
και
en
ουχ
gij zult niet
ευρησετε
vinden

-
και
en
οπου
waar
ειμι
ben

-
εγω
Ik
υμεις
gij
ου
niet
δυνασθε
kunt

-
ελθειν
komen

-

Gij zult Mij zoeken, en gij zult [Mij] niet vinden; en waar Ik ben, kunt gij niet komen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!