Johannes 7:53

SVEn een iegelijk ging heen naar zijn huis.
Steph και επορευθη εκαστος εις τον οικον αυτου
Trans.kai eporeuthē ekastos eis ton oikon autou

Algemeen

Zie ook: Pericope Adulterae

Aantekeningen

En een iegelijk ging heen naar zijn huis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απηλθεν
-

-
εκαστος
een iegelijk
εις
naar
τον
-
οικον
huis
αυτου
zijn

En een iegelijk ging heen naar zijn huis.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!