Johannes 8:40

SVMaar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
Steph νυν δε ζητειτε με αποκτειναι ανθρωπον ος την αληθειαν υμιν λελαληκα ην ηκουσα παρα του θεου τουτο αβρααμ ουκ εποιησεν
Trans.nyn de zēteite me apokteinai anthrōpon os tēn alētheian ymin lelalēka ēn ēkousa para tou theou touto abraam ouk epoiēsen

Algemeen

Zie ook: Abraham
Johannes 17:17

Aantekeningen

Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

νυν
nu
δε
Maar
ζητειτε
zoekt gij

-
με
Mij
αποκτειναι
te doden

-
ανθρωπον
een Mens
ος
welke
την
-
αληθειαν
de waarheid
υμιν
-
λελαληκα
gesproken heb

-
ην
Die
ηκουσα
gehoord heb

-
παρα
Ik van
του
-
θεου
God
τουτο
Dat
αβρααμ
Abraham
ουκ
niet
εποιησεν
deed

-

Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!