Johannes 8:44

SVGij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen].
Steph υμεις εκ πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουχ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου
Trans.ymeis ek patros tou diabolou este kai tas epithymias tou patros ymōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouch estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou

Algemeen

Zie ook: Leugenaar, Magie, Tovenarij
Genesis 3:1, 2 Corinthiers 11:3, 1 Johannes 3:8, Judas 1:6

Aantekeningen

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμεις
Gij
εκ
uit
του
-
πατρος
den vader
του
-
διαβολου
den duivel
εστε
zijt

-
και
en
τας
-
επιθυμιας
de begeerten
του
-
πατρος
vaders
υμων
uws
θελετε
wilt

-
ποιειν
doen

-
εκεινος
die
ανθρωποκτονος
een mensenmoorder
ην
was

-
απ
van
αρχης
den beginne
και
en
εν
is in
τη
-
αληθεια
waarheid
ουχ
geen
εστηκεν
staande gebleven

-

-

-
οτι
want
ουκ
niet
εστιν
is

-
αληθεια
de waarheid
εν
in
αυτω
hem
οταν
Wanneer
λαλη
zo spreekt hij

-
το
-
ψευδος
hij de leugen
εκ
uit
των
-
ιδιων
zijn eigen
λαλει
spreekt

-
οτι
want
ψευστης
een leugenaar
εστιν
hij is

-
και
en
ο
-
πατηρ
de vader
αυτου
derzelve

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen].


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!