Johannes 8:46

SVWie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?
Steph τις εξ υμων ελεγχει με περι αμαρτιας ει δε αληθειαν λεγω διατι υμεις ου πιστευετε μοι
Trans.tis ex ymōn elenchei me peri amartias ei de alētheian legō diati ymeis ou pisteuete moi

Aantekeningen

Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
Wie
εξ
van
υμων
-
ελεγχει
overtuigt

-
με
Mij
περι
van
αμαρτιας
zonde
ει
indien
δε
En
αληθειαν
Ik de waarheid
λεγω
zeg

-
δια
-
τι
-
υμεις
gij
ου
niet
πιστευετε
gelooft

-
μοι
Mij

Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!