Johannes 8:56

SVAbraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft [hem] gezien, en is verblijd geweest.
Steph αβρααμ ο πατηρ υμων ηγαλλιασατο ινα ιδη την ημεραν την εμην και ειδεν και εχαρη
Trans.abraam o patēr ymōn ēgalliasato ina idē tēn ēmeran tēn emēn kai eiden kai echarē

Algemeen

Zie ook: Abraham
Genesis 17:17, Lukas 10:24, Hebreeen 11:13

Aantekeningen

Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft [hem] gezien, en is verblijd geweest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αβρααμ
Abraham
ο
-
πατηρ
vader
υμων
uw
ηγαλλιασατο
heeft met verheuging verlangd

-
ινα
opdat
ιδη
zien zou

-
την
-
ημεραν
dag
την
-
εμην
hij Mijn
και
en
ειδεν
hij heeft gezien

-
και
en
εχαρη
is verblijd geweest

-

Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft [hem] gezien, en is verblijd geweest.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!