Johannes 8:9

SVMaar zij, [dit] horende, en van [hun] geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.
Steph οι δε ακουσαντες και υπο τησ συνειδησεωσ ελεγχομενοι εξηρχοντο εις καθ εις αρξαμενοι απο των πρεσβυτερων εωσ των εσχατων και κατελειφθη μονος ο ιησουσ και η γυνη εν μεσω εστωσα
Trans.oi de akousantes kai ypo tēs̱ syneidēseōs̱ elenchomenoi exērchonto eis kath eis arxamenoi apo tōn presbyterōn eōs̱ tōn eschatōn kai kateleiphthē monos o iēsous̱ kai ē gynē en mesō estōsa

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Pericope Adulterae

Aantekeningen

Maar zij, [dit] horende, en van [hun] geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
Maar
ακουσαντες
zij, horende

-
και
en
υπο
van
της
-
συνειδησεως
geweten
ελεγχομενοι
overtuigd zijnde

-
εξηρχοντο
gingen uit

-
εις
-
καθ
-
εις
-
αρξαμενοι
beginnende

-
απο
van
των
-
πρεσβυτερων
de oudsten
[εως
tot
των
-
εσχατων]
de laatsten
και
en
κατελειφθη
gelaten

-
μονος
werd alleen
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
η
-
γυνη
de vrouw
εν
in
μεσω
het midden
ουσα
-

-

Maar zij, [dit] horende, en van [hun] geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!