Johannes 9:31

SVEn wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij.
Steph οιδαμεν δε οτι αμαρτωλων ο θεος ουκ ακουει αλλ εαν τις θεοσεβης η και το θελημα αυτου ποιη τουτου ακουει
Trans.oidamen de oti amartōlōn o theos ouk akouei all ean tis theosebēs ē kai to thelēma autou poiē toutou akouei

Algemeen

Zie ook: Spreuken 15:29, Spreuken 28:9, Jesaja 1:15, Micha 3:4

Aantekeningen

En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιδαμεν
wij weten

-
δε
En
οτι
dat
αμαρτωλων
de zondaars
ο
-
θεος
God
ουκ
niet
ακουει
hoort

-
αλλ
maar
εαν
zo
τις
iemand
θεοσεβης
godvruchtig
η
is

-
και
en
το
-
θελημα
wil
αυτου
Zijn
ποιη
doet

-
τουτου
dien
ακουει
hoort Hij

-

En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!