Jozua 14:13

SVToen zegende hem Jozua, en hij gaf Kaleb, den zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel.
WLCוַֽיְבָרְכֵ֖הוּ יְהֹושֻׁ֑עַ וַיִּתֵּ֧ן אֶת־חֶבְרֹ֛ון לְכָלֵ֥ב בֶּן־יְפֻנֶּ֖ה לְנַחֲלָֽה׃
Trans.wayəḇārəḵēhû yəhwōšu‘a wayyitēn ’eṯ-ḥeḇərwōn ləḵālēḇ ben-yəfunneh lənaḥălâ:

Algemeen

Zie ook: Hebron, Jefunne (persoon), Jozua, Kaleb

Aantekeningen

Toen zegende hem Jozua, en hij gaf Kaleb, den zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַֽ

-

יְבָרְכֵ֖הוּ

Toen zegende

יְהוֹשֻׁ֑עַ

hem Jozua

וַ

-

יִּתֵּ֧ן

en hij gaf

אֶת־

-

חֶבְר֛וֹן

Hebron

לְ

-

כָלֵ֥ב

Kaleb

בֶּן־

den zoon

יְפֻנֶּ֖ה

van Jefunne

לְ

-

נַחֲלָֽה

ten erfdeel


Toen zegende hem Jozua, en hij gaf Kaleb, den zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!