Jozua 15:15

SVEn van daar toog hij opwaarts tot de inwoners van Debir, (de naam van Debir nu was te voren Kirjath-sefer).
WLCוַיַּ֣עַל מִשָּׁ֔ם אֶל־יֹשְׁבֵ֖י דְּבִ֑ר וְשֵׁם־דְּבִ֥ר לְפָנִ֖ים קִרְיַת־סֵֽפֶר׃
Trans.wayya‘al miššām ’el-yōšəḇê dəḇir wəšēm-dəḇir ləfānîm qirəyaṯ-sēfer:

Algemeen

Zie ook: Debir, Kirjath-Sefer
Richteren 1:11

Aantekeningen

En van daar toog hij opwaarts tot de inwoners van Debir, (de naam van Debir nu was te voren Kirjath-sefer).


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּ֣עַל

toog hij opwaarts

מִ

-

שָּׁ֔ם

daar

אֶל־

tot

יֹשְׁבֵ֖י

de inwoners

דְּבִ֑ר

van Debir

וְ

-

שֵׁם־

de naam

דְּבִ֥ר

van Debir

לְ

-

פָנִ֖ים

nu was te voren

קִרְיַת־

-

סֵֽפֶר

Kirjath-Sefer


En van daar toog hij opwaarts tot de inwoners van Debir, (de naam van Debir nu was te voren Kirjath-sefer).

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!