Jozua 19:37

ABen Kedes en Edrei en En-hazor,
SVEn Kedes, en Edrei, en En-hazor,
WLCוְקֶ֥דֶשׁ וְאֶדְרֶ֖עִי וְעֵ֥ין חָצֹֽור׃
Trans.wəqeḏeš wə’eḏəre‘î wə‘ên ḥāṣwōr:

Algemeen

Zie ook: Edrei (plaats)

Aantekeningen

En Kedes, en Edrei, en En-hazor,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

קֶ֥דֶשׁ

En Kedes

וְ

-

אֶדְרֶ֖עִי

en Edréï

וְ

-

עֵ֥ין

-

חָצֽוֹר

en En-Hazor


En Kedes, en Edrei, en En-hazor,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!