Jozua 20:8

ABEn aan ene kant van de Jordaan, oostelijk van Jericho, wezen zij aan: Bezer in de woestijn op de vlakte van de stam Ruben en Ramoth in Gilead van de stam Gad en Golan in Bazan van de stam Manasse.
SVEn aan gene zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben; en Ramoth in Gilead, van den stam van Gad; en Golan in Bazan, van den stam van Manasse.
WLCוּמֵעֵ֜בֶר לְיַרְדֵּ֤ן יְרִיחֹו֙ מִזְרָ֔חָה נָתְנ֞וּ אֶת־בֶּ֧צֶר בַּמִּדְבָּ֛ר בַּמִּישֹׁ֖ר מִמַּטֵּ֣ה רְאוּבֵ֑ן וְאֶת־רָאמֹ֤ת בַּגִּלְעָד֙ מִמַּטֵּה־גָ֔ד וְאֶת־ [גָּלֹון כ] (גֹּולָ֥ן ק) בַּבָּשָׁ֖ן מִמַּטֵּ֥ה מְנַשֶּֽׁה׃
Trans.ûmē‘ēḇer ləyarədēn yərîḥwō mizərāḥâ nāṯənû ’eṯ-beṣer bammiḏəbār bammîšōr mimmaṭṭēh rə’ûḇēn wə’eṯ-rā’mōṯ bagilə‘āḏ mimmaṭṭēh-ḡāḏ wə’eṯ-gālwōn gwōlān babāšān mimmaṭṭēh mənaššeh:

Algemeen

Zie ook: Basan / Bazan, Bezer (plaats), Gilead, Golan, Jericho, Jordaan, Levieten (steden), Qere en Ketiv, Ramoth-Gilead, Ruben, Vrijstad, Woestijn
Deuteronomium 4:43

Aantekeningen

En aan gene zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben; en Ramoth in Gilead, van den stam van Gad; en Golan in Bazan, van den stam van Manasse.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

מֵ

-

עֵ֜בֶר

gene zijde

לְ

-

יַרְדֵּ֤ן

van de Jordaan

יְרִיחוֹ֙

van Jericho

מִזְרָ֔חָה

oostwaarts

נָתְנ֞וּ

gaven zij

אֶת־

-

בֶּ֧צֶר

Bezer

בַּ

-

מִּדְבָּ֛ר

in de woestijn

בַּ

-

מִּישֹׁ֖ר

in het platte land

מִ

-

מַּטֵּ֣ה

den stam

רְאוּבֵ֑ן

van Ruben

וְ

-

אֶת־

-

רָאמֹ֤ת

en Ramoth

בַּ

-

גִּלְעָד֙

in Gilead

מִ

-

מַּטֵּה־

den stam

גָ֔ד

van Gad

וְ

-

אֶת־

-

גלון

en Golan

גּוֹלָ֥ן

-

בַּ

-

בָּשָׁ֖ן

in Bazan

מִ

-

מַּטֵּ֥ה

den stam

מְנַשֶּֽׁה

van Manasse


En aan gene zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben; en Ramoth in Gilead, van den stam van Gad; en Golan in Bazan, van den stam van Manasse.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!