Jozua 22:5

SVAlleenlijk neemt naarstiglijk waar te doen het gebod en de wet, die u Mozes, de knecht des HEEREN, geboden heeft, dat gij den HEERE, uw God, liefhebt, en dat gij wandelt in al Zijn wegen, en Zijn geboden houdt, en Hem aanhangt, en dat gij Hem dient met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
WLCרַ֣ק ׀ שִׁמְר֣וּ מְאֹ֗ד לַעֲשֹׂ֨ות אֶת־הַמִּצְוָ֣ה וְאֶת־הַתֹּורָה֮ אֲשֶׁ֣ר צִוָּ֣ה אֶתְכֶם֮ מֹשֶׁ֣ה עֶֽבֶד־יְהוָה֒ לְ֠אַהֲבָה אֶת־יְהוָ֨ה אֱלֹֽהֵיכֶ֜ם וְלָלֶ֧כֶת בְּכָל־דְּרָכָ֛יו וְלִשְׁמֹ֥ר מִצְוֹתָ֖יו וּלְדָבְקָה־בֹ֑ו וּלְעָבְדֹ֕ו בְּכָל־לְבַבְכֶ֖ם וּבְכָל־נַפְשְׁכֶֽם׃
Trans.raq šimərû mə’ōḏ la‘ăśwōṯ ’eṯ-hammiṣəwâ wə’eṯ-hatwōrâ ’ăšer ṣiûâ ’eṯəḵem mōšeh ‘eḇeḏ-JHWH lə’ahăḇâ ’eṯ-JHWH ’ĕlōhêḵem wəlāleḵeṯ bəḵāl-dərāḵāyw wəlišəmōr miṣəwōṯāyw ûləḏāḇəqâ-ḇwō ûlə‘āḇəḏwō bəḵāl-ləḇaḇəḵem ûḇəḵāl-nafəšəḵem:

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Mozes, Mozes (wet), Pad, Straat, Weg, Ziel
Deuteronomium 10:12

Aantekeningen

Alleenlijk neemt naarstiglijk waar te doen het gebod en de wet, die u Mozes, de knecht des HEEREN, geboden heeft, dat gij den HEERE, uw God, liefhebt, en dat gij wandelt in al Zijn wegen, en Zijn geboden houdt, en Hem aanhangt, en dat gij Hem dient met uw ganse hart en met uw ganse ziel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

רַ֣ק׀

Alleenlijk

שִׁמְר֣וּ

neemt

מְאֹ֗ד

naarstiglijk

לַ

-

עֲשׂ֨וֹת

te doen

אֶת־

-

הַ

-

מִּצְוָ֣ה

het gebod

וְ

-

אֶת־

-

הַ

-

תּוֹרָה֮

en de wet

אֲשֶׁ֣ר

die

צִוָּ֣ה

geboden heeft

אֶתְ

-

כֶם֮

-

מֹשֶׁ֣ה

Mozes

עֶֽבֶד־

de knecht

יְהוָה֒

des HEEREN

לְ֠

-

אַהֲבָה

liefhebt

אֶת־

-

יְהוָ֨ה

dat gij den HEERE

אֱלֹֽהֵיכֶ֜ם

uw God

וְ

-

לָ

-

לֶ֧כֶת

-

בְּ

-

כָל־

in al

דְּרָכָ֛יו

Zijn wegen

וְ

-

לִ

-

שְׁמֹ֥ר

waar

מִצְוֺתָ֖יו

en Zijn geboden

וּ

-

לְ

-

דָבְקָה־

en Hem aanhangt

ב֑

-

וֹ

-

וּ

-

לְ

-

עָבְד֕וֹ

en dat gij Hem dient

בְּ

-

כָל־

met uw ganse

לְבַבְכֶ֖ם

hart

וּ

-

בְ

-

כָל־

en met uw ganse

נַפְשְׁכֶֽם

ziel


Alleenlijk neemt naarstiglijk waar te doen het gebod en de wet, die u Mozes, de knecht des HEEREN, geboden heeft, dat gij den HEERE, uw God, liefhebt, en dat gij wandelt in al Zijn wegen, en Zijn geboden houdt, en Hem aanhangt, en dat gij Hem dient met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!