Klaagliederen 3:13

SV[He.] Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.
WLCהֵבִיא֙ בְּכִלְיֹותָ֔י בְּנֵ֖י אַשְׁפָּתֹֽו׃
Trans.hēḇî’ bəḵiləywōṯāy bənê ’ašəpāṯwō:

Algemeen

Zie ook: He (letter), Nieren, Pijl, Pijlkoker


Aantekeningen

[He.] Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

הֵבִיא֙

Hij heeft doen ingaan

בְּ

in

כִלְיוֹתָ֔י

mijn nieren

בְּנֵ֖י

Zijn pijlen

אַשְׁפָּתֽוֹ

-


[He.] Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!