Leviticus 16:4

SVHij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met den linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen.
WLCכְּתֹֽנֶת־בַּ֨ד קֹ֜דֶשׁ יִלְבָּ֗שׁ וּמִֽכְנְסֵי־בַד֮ יִהְי֣וּ עַל־בְּשָׂרֹו֒ וּבְאַבְנֵ֥ט בַּד֙ יַחְגֹּ֔ר וּבְמִצְנֶ֥פֶת בַּ֖ד יִצְנֹ֑ף בִּגְדֵי־קֹ֣דֶשׁ הֵ֔ם וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֛יִם אֶת־בְּשָׂרֹ֖ו וּלְבֵשָֽׁם׃
Trans.kəṯōneṯ-baḏ qōḏeš yiləbāš ûmiḵənəsê-ḇaḏ yihəyû ‘al-bəśārwō ûḇə’aḇənēṭ baḏ yaḥəgōr ûḇəmiṣənefeṯ baḏ yiṣənōf biḡəḏê-qōḏeš hēm wərāḥaṣ bammayim ’eṯ-bəśārwō ûləḇēšām:

Algemeen

Zie ook: Broek, (onder-), Hoed, Muts, Tulband, Kleding, Linnen

Aantekeningen

Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met den linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כְּתֹֽנֶת־

rok

בַּ֨ד

linnen

קֹ֜דֶשׁ

Hij zal den heiligen

יִלְבָּ֗שׁ

aandoen

וּ

-

מִֽכְנְסֵי־

onderbroek

בַד֮

en een linnen

יִהְי֣וּ

-

עַל־

-

בְּשָׂרוֹ֒

zal aan zijn vlees

וּ

-

בְ

-

אַבְנֵ֥ט

gordel

בַּד֙

zijn, en met een linnen

יַחְגֹּ֔ר

zal hij zich gorden

וּ

-

בְ

-

מִצְנֶ֥פֶת

hoed

בַּ֖ד

en met een linnen

יִצְנֹ֑ף

bedekken

בִּגְדֵי־

klederen

קֹ֣דֶשׁ

zijn heilige

הֵ֔ם

dit

וְ

-

רָחַ֥ץ

baden

בַּ

-

מַּ֛יִם

met water

אֶת־

-

בְּשָׂר֖וֹ

daarom zal hij zijn vlees

וּ

-

לְבֵשָֽׁם

als hij ze zal aandoen


Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met den linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!