Lukas 10:13

SVWee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben.
Steph ουαι σοι χωραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημεναι μετενοησαν
Trans.ouai soi chōrazin ouai soi bēthsaida oti ei en tyrō kai sidōni egenonto ai dynameis ai genomenai en ymin palai an en sakkō kai spodō kathēmenai metenoēsan

Algemeen

Zie ook: Bethsaida, Chorazin, Sidon (plaats), Tyrus, Zak en as

Aantekeningen

Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουαι
Wee
σοι
-
χοραζιν
Chórazin
ουαι
wee
σοι
-
βηθσαιδα
Bethsáïda
οτι
want
ει
zo
εν
in
τυρω
Tyrus
και
en
σιδωνι
Sidon
εγενοντο
geschied waren

-
αι
die
δυναμεις
de krachten
αι
-
γενομεναι
geschied zijn

-
εν
in
υμιν
-
παλαι
eertijds
αν
zij zouden
εν
in
σακκω
zak
και
en
σποδω
as
καθημεναι
zittende

-
μετενοησαν
zich bekeerd hebben

-

Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!