Lukas 10:25

SVEn ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven?
Steph και ιδου νομικος τις ανεστη εκπειραζων αυτον και λεγων διδασκαλε τι ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω
Trans.kai idou nomikos tis anestē ekpeirazōn auton kai legōn didaskale ti poiēsas zōēn aiōnion klēronomēsō

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Leven (eeuwig), Rabbi, Rabbijn, Schriftgeleerde

Aantekeningen

En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
νομικος
wetgeleerde
τις
een zeker
ανεστη
stond op

-
εκπειραζων
verzoekende

-
αυτον
Hem
και
en
λεγων
zeggende

-
διδασκαλε
Meester
τι
wat
ποιησας
doende

-
ζωην
leven
αιωνιον
zal ik het eeuwige
κληρονομησω
beërven

-

-

-

En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!