Lukas 10:32

ABEn zo ook een Leviet, als hij bij die plaats kwam, en toekeek, en ging aan de andere kant voorbij.
SVEn desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag [hem], en ging tegenover [hem] voorbij.
Steph ομοιως δε και λευιτης γενομενοσ κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν
Trans.omoiōs de kai leuitēs genomenos̱ kata ton topon elthōn kai idōn antiparēlthen

Algemeen

Zie ook: Levieten

Aantekeningen

En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag [hem], en ging tegenover [hem] voorbij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ομοιως
desgelijks
δε
En
και
ook
λευιτης
een Leviet
γενομενος
als hij was

-
κατα
bij
τον
-
τοπον
die plaats
ελθων
kwam hij

-
και
en
ιδων
zag

-
αντιπαρηλθεν
en ging tegenover voorbij

-

En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag [hem], en ging tegenover [hem] voorbij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!