Lukas 11:1

SVEn het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
Steph και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν τοπω τινι προσευχομενον ως επαυσατο ειπεν τις των μαθητων αυτου προς αυτον κυριε διδαξον ημας προσευχεσθαι καθως και ιωαννης εδιδαξεν τους μαθητας αυτου
Trans.kai egeneto en tō einai auton en topō tini proseuchomenon ōs epausato eipen tis tōn mathētōn autou pros auton kyrie didaxon ēmas proseuchesthai kathōs kai iōannēs edidaxen tous mathētas autou

Algemeen

Zie ook: Bidden, Discipelen (twaalf), Johannes (de Doper)

Overzicht


Aantekeningen

En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
toen
τω
-
ειναι
was

-
αυτον
Hij
εν
in
τοπω
plaats
τινι
dat een
προσευχομενον
bidden

-
ως
als
επαυσατο
Hij ophield

-
ειπεν
zeide

-
τις
een zekere
των
-
μαθητων
discipelen
αυτου
van Zijn
προς
tot
αυτον
Hem
κυριε
Heere
διδαξον
leer

-
ημας
ons
προσευχεσθαι
biddende

-
καθως
gelijk
και
ook
ιωαννης
Johannes
εδιδαξεν
geleerd heeft

-
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτου
zijn

En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!