Lukas 11:16

SVEn anderen, [Hem] verzoekende, begeerden van Hem een teken uit den hemel.
Steph ετεροι δε πειραζοντες σημειον παρ αυτου εζητουν εξ ουρανου
Trans.eteroi de peirazontes sēmeion par autou ezētoun ex ouranou

Algemeen

Zie ook: Mattheus 16:1

Aantekeningen

En anderen, [Hem] verzoekende, begeerden van Hem een teken uit den hemel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετεροι
anderen
δε
En
πειραζοντες
verzoekende

-
σημειον
een teken
παρ
van
αυτου
Hem
εζητουν
begeerden

-
εξ
uit
ουρανου
den hemel

En anderen, [Hem] verzoekende, begeerden van Hem een teken uit den hemel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!