Lukas 11:2

SVEn Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, [alzo] ook op de aarde.
Steph ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ωσ εν ουρανω και επι τησ γησ
Trans.eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater ēmōn o en tois̱ ouranois̱ agiasthētō to onoma sou elthetō ē basileia sou genēthētō to thelēma sou ōs̱ en ouranō kai epi tēs̱ gēs̱

Algemeen

Zie ook: Heiligheid, Koninkrijk Gods, Onze Vader
Mattheus 6:9

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, [alzo] ook op de aarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
αυτοις
tot hen
οταν
Wanneer
προσευχησθε
gij bidt

-
λεγετε
zo zegt

-
πατερ
Vader
ημων
Onze
ο
Die
εν
in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen
αγιασθητω
worde geheiligd

-
το
-
ονομα
Naam
σου
Uw
ελθετω
kome

-
η
-
βασιλεια
Koninkrijk
σου
Uw
γενηθητω
geschiede

-
το
-
θελημα
wil
σου
Uw
ως
gelijk
εν
in
ουρανω
den hemel
και
ook
επι
op
της
-
γης
de aarde

En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, [alzo] ook op de aarde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!