Lukas 11:29

SVEn als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.
Steph των δε οχλων επαθροιζομενων ηρξατο λεγειν η γενεα αυτη πονηρα εστιν σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
Trans.tōn de ochlōn epathroizomenōn ērxato legein ē genea autē ponēra estin sēmeion epizētei kai sēmeion ou dothēsetai autē ei mē to sēmeion iōna tou prophētou

Algemeen

Zie ook: Jona (profeet)
Jona 1:17, Jona 2:10, Mattheus 12:39, Mattheus 16:4

Aantekeningen

En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

των
-
δε
En
οχλων
als de scharen
επαθροιζομενων
dicht bijeenvergaderden

-
ηρξατο
begon Hij

-
λεγειν
te zeggen

-
η
-
γενεα
geslacht
αυτη
Dit
πονηρα
een boos
εστιν
is

-
σημειον
een teken
επιζητει
het verzoekt

-
και
en
σημειον
teken
ου
zal geen
δοθησεται
gegeven worden

-
αυτη
hetzelve
ει
-
μη
-
το
-
σημειον
het teken
ιωνα
van Jonas
του
-
προφητου
den profeet

En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!