Lukas 11:37

SVAls Hij nu [dit] sprak, bad Hem een zeker Farizeer, dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan.
Steph εν δε τω λαλησαι ηρωτα αυτον φαρισαιος τισ οπως αριστηση παρ αυτω εισελθων δε ανεπεσεν
Trans.en de tō lalēsai ērōta auton pharisaios tis̱ opōs aristēsē par autō eiselthōn de anepesen

Algemeen

Zie ook: Eten, Gerechten, Farizeeen

Aantekeningen

Als Hij nu [dit] sprak, bad Hem een zeker Farizeeër, dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
Als
δε
Hij nu
τω
-
λαλησαι
sprak

-
ηρωτα
bad

-
αυτον
Hem
φαρισαιος
Farizeër
τις
een zeker
οπως
dat
αριστηση
het middagmaal wilde eten

-
παρ
Hij bij
αυτω
hem
εισελθων
ingegaan zijnde

-
δε
en
ανεπεσεν
zat Hij aan

-

Als Hij nu [dit] sprak, bad Hem een zeker Farizeeër, dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!