Lukas 11:41

SVDoch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein.
Steph πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν
Trans.plēn ta enonta dote eleēmosynēn kai idou panta kathara ymin estin

Algemeen

Zie ook: Aalmoes
Jesaja 58:7, Daniel 4:27, Lukas 12:33

Aantekeningen

Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πλην
Doch
τα
-
ενοντα
hetgeen daarin is

-
δοτε
geeft

-
ελεημοσυνην
tot aalmoes
και
en
ιδου
ziet

-
παντα
alles
καθαρα
rein
υμιν
-
εστιν
is

-

Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!