Lukas 11:54

SVHem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten.
Steph ενεδρευοντες αυτον και ζητουντεσ θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου ινα κατηγορησωσιν αυτου
Trans.enedreuontes auton kai zētountes̱ thēreusai ti ek tou stomatos autou ina katēgorēsōsin autou

Aantekeningen

Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ενεδρευοντες
lagen leggende

-
αυτον
Hem
ζητουντες
zoekende

-
θηρευσαι
te bejagen

-
τι
iets
εκ
uit
του
-
στοματος
mond
αυτου
zij Hem
ινα
opdat
κατηγορησωσιν
beschuldigen mochten

-
αυτου
Zijn

Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!