Lukas 11:6

SVOvermits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette;
Steph επειδη φιλος μου παρεγενετο εξ οδου προς με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω
Trans.epeidē philos mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echō o parathēsō autō

Algemeen

Zie ook: Vrienden

Aantekeningen

Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επειδη
Overmits
φιλος
vriend
παρεγενετο
gekomen is

-
εξ
van
οδου
de reis
προς
tot
με
mij
και
en
ουκ
niet
εχω
ik heb

-
ο
dat
παραθησω
voorzette

-
αυτω
ik hem

Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!