Lukas 11:8

SVIk zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.
Steph λεγω υμιν ει και ου δωσει αυτω αναστας δια το ειναι αυτου φιλον δια γε την αναιδειαν αυτου εγερθεις δωσει αυτω οσων χρηζει
Trans.legō ymin ei kai ou dōsei autō anastas dia to einai autou philon dia ge tēn anaideian autou egertheis dōsei autō osōn chrēzei

Algemeen

Zie ook: Vrienden

Aantekeningen

Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
υμιν
ulieden
ει
-
και
-
ου
hij niet
δωσει
geven

-
αυτω
en hem
αναστας
wil, zal hij opstaan

-
δια
om
το
-
ειναι
is

-
αυτου
zijner
φιλον
vriend
δια
omdat
γε
nochtans
την
-
αναιδειαν
onbeschaamdheid
αυτου
hij zijn
εγερθεις
zou opstaan

-
δωσει
geven

-
αυτω
en hem
οσον
-
χρηζει
hij er behoeft

-

Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!