Lukas 12:1

SVDaarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeen, welke is geveinsdheid.
Steph εν οις επισυναχθεισων των μυριαδων του οχλου ωστε καταπατειν αλληλους ηρξατο λεγειν προς τους μαθητας αυτου πρωτον προσεχετε εαυτοις απο της ζυμης των φαρισαιων ητις εστιν υποκρισις
Trans.en ois episynachtheisōn tōn myriadōn tou ochlou ōste katapatein allēlous ērxato legein pros tous mathētas autou prōton prosechete eautois apo tēs zymēs tōn pharisaiōn ētis estin ypokrisis

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Farizeeen, Zuurdesem, Gist
Mattheus 16:6, Markus 8:15

Overzicht


Aantekeningen

Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeeën, welke is geveinsdheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
Daarentussen
οις
-
επισυναχθεισων
bijeenvergaderd waren

-
των
-
μυριαδων
als vele duizenden
του
-
οχλου
der schare
ωστε
zodat
καταπατειν
vertraden

-
αλληλους
zij elkander
ηρξατο
begon Hij

-
λεγειν
te zeggen

-
προς
tot
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτου
Zijn
πρωτον
Vooreerst
προσεχετε
wacht

-
εαυτοις
uzelven
απο
voor
της
-
ζυμης
den zuurdesem
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
ητις
welke
εστιν
is

-
υποκρισις
geveinsdheid

Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeeën, welke is geveinsdheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!