Lukas 12:15

SVEn Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed [gelegen], dat iemand leeft uit zijn goederen.
Steph ειπεν δε προς αυτους ορατε και φυλασσεσθε απο τησ πλεονεξιας οτι ουκ εν τω περισσευειν τινι η ζωη αυτου εστιν εκ των υπαρχοντων αυτου
Trans.eipen de pros autous orate kai phylassesthe apo tēs̱ pleonexias oti ouk en tō perisseuein tini ē zōē autou estin ek tōn yparchontōn autou

Algemeen

Zie ook: Gierigheid
1 Timotheus 6:7

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed [gelegen], dat iemand leeft uit zijn goederen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
προς
tot
αυτους
hen
ορατε
Ziet toe

-
και
en
φυλασσεσθε
wacht

-
απο
van
της
-
πλεονεξιας
de gierigheid
οτι
want
ουκ
niet
εν
in
τω
-
περισσευειν
den overvloed

-
τινι
dat iemand
η
-
ζωη
leeft
αυτω
zijn
εστιν
het is

-
εκ
uit
των
-
υπαρχοντων
goederen

-
αυτου
-

En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed [gelegen], dat iemand leeft uit zijn goederen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!