Lukas 12:26

SVIndien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd?
Steph ει ουν ουτε ελαχιστον δυνασθε τι περι των λοιπων μεριμνατε
Trans.ei oun oute elachiston dynasthe ti peri tōn loipōn merimnate

Aantekeningen

Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
ουν
gij dan
ουτε
niet
ελαχιστον
ook het minste
δυνασθε
kunt

-
τι
wat
περι
zijt gij voor
των
-
λοιπων
de andere dingen
μεριμνατε
bezorgd

-

Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!