Lukas 12:45

SVMaar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden;
Steph εαν δε ειπη ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ερχεσθαι και αρξηται τυπτειν τους παιδας και τας παιδισκας εσθιειν τε και πινειν και μεθυσκεσθαι
Trans.ean de eipē o doulos ekeinos en tē kardia autou chronizei o kyrios mou erchesthai kai arxētai typtein tous paidas kai tas paidiskas esthiein te kai pinein kai methyskesthai

Algemeen

Zie ook: Drank, Drinken, Dronkenschap, Hart (lichaamsdeel)

Aantekeningen

Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
indien
δε
Maar
ειπη
zou zeggen

-
ο
-
δουλος
dienstknecht
εκεινος
dezelve
εν
in
τη
-
καρδια
hart
αυτου
zijn
χρονιζει
vertoeft

-
ο
-
κυριος
heer
μου
Mijn
ερχεσθαι
te komen

-
και
en
αρξηται
zou beginnen

-
τυπτειν
te slaan

-
τους
-
παιδας
de knechten
και
en
τας
-
παιδισκας
de dienstmaagden
εσθιειν
te eten

-
τε
en
και
en
πινειν
te drinken

-
και
en
μεθυσκεσθαι
dronken te worden

-

Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!