Lukas 12:51

SVMeent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.
Steph δοκειτε οτι ειρηνην παρεγενομην δουναι εν τη γη ουχι λεγω υμιν αλλ η διαμερισμον
Trans.dokeite oti eirēnēn paregenomēn dounai en tē gē ouchi legō ymin all ē diamerismon

Algemeen

Zie ook: Vrede
Mattheus 10:34

Aantekeningen

Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δοκειτε
Meent gij

-
οτι
dat
ειρηνην
om vrede
παρεγενομην
Ik gekomen ben

-
δουναι
te geven

-
εν
op
τη
-
γη
de aarde
ουχι
Neen
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
αλλ
maar
η
veeleer
διαμερισμον
verdeeldheid

Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!