Lukas 12:54

SVEn Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo.
Steph ελεγεν δε και τοις οχλοις οταν ιδητε την νεφελην ανατελλουσαν απο δυσμων ευθεως λεγετε ομβρος ερχεται και γινεται ουτως
Trans.elegen de kai tois ochlois otan idēte tēn nephelēn anatellousan apo dysmōn eutheōs legete ombros erchetai kai ginetai outōs

Algemeen

Zie ook: Regen, Weersvoorspelling, Wolken

Aantekeningen

En Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελεγεν
Hij zeide

-
δε
En
και
ook
τοις
-
οχλοις
tot de scharen
οταν
Wanneer
ιδητε
ziet

-
την
-
νεφελην
gij een wolk
ανατελλουσαν
opgaan

-
απο
van
δυσμων
het westen
ευθεως
terstond
λεγετε
zegt gijlieden

-
ομβρος
regen
ερχεται
Er komt

-
και
en
γινεται
het geschiedt

-
ουτως
alzo

En Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!