Lukas 12:56

SVGij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?
Steph υποκριται το προσωπον τησ γησ και του ουρανου οιδατε δοκιμαζειν τον δε καιρον τουτον πως ου δοκιμαζετε
Trans.ypokritai to prosōpon tēs̱ gēs̱ kai tou ouranou oidate dokimazein ton de kairon touton pōs ou dokimazete

Algemeen

Zie ook: Weervoorspelling

Aantekeningen

Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υποκριται
Gij geveinsden
το
-
προσωπον
het aanschijn
της
-
γης
der aarde
και
en
του
-
ουρανου
des hemels
οιδατε
weet gij

-
δοκιμαζειν
te beproeven

-
τον
-
δε
en
καιρον
tijd
τουτον
dezen
πως
hoe
ου
niet
δοκιμαζετε
beproeft gij

-

Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!