Lukas 13:13

SVEn Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.
Steph και επεθηκεν αυτη τας χειρας και παραχρημα ανωρθωθη και εδοξαζεν τον θεον
Trans.kai epethēken autē tas cheiras kai parachrēma anōrthōthē kai edoxazen ton theon

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Handenoplegging

Aantekeningen

En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επεθηκεν
Hij legde

-
αυτη
haar
τας
-
χειρας
de handen
και
en
παραχρημα
zij werd terstond
ανωρθωθη
weder recht

-
και
en
εδοξαζεν
verheerlijkte

-
τον
-
θεον
God

En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!