Lukas 13:30

SVEn ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.
Steph και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
Trans.kai idou eisin eschatoi oi esontai prōtoi kai eisin prōtoi oi esontai eschatoi

Algemeen

Zie ook: Mattheus 19:30, Mattheus 20:16, Markus 10:31

Aantekeningen

En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
εισιν
er zijn

-
εσχατοι
laatsten
οι
die
εσονται
zullen zijn

-
πρωτοι
de eersten
και
en
εισιν
er zijn

-
πρωτοι
eersten
οι
die
εσονται
zullen zijn

-
εσχατοι
de laatsten

En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!