Lukas 13:6

SVEn Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker [man] had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet.
Steph ελεγεν δε ταυτην την παραβολην συκην ειχεν τις εν τω αμπελωνι αυτου πεφυτευμενην και ηλθεν καρπον ζητων εν αυτη και ουχ ευρεν
Trans.elegen de tautēn tēn parabolēn sykēn eichen tis en tō ampelōni autou pephyteumenēn kai ēlthen karpon zētōn en autē kai ouch euren

Algemeen

Zie ook: Gelijkenissen, Vijgenboom, Wijngaard

Aantekeningen

En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker [man] had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελεγεν
Hij zeide

-
δε
En
ταυτην
-
την
-
παραβολην
gelijkenis
συκην
een vijgeboom
ειχεν
had

-
τις
Een zeker
εν
daarop
τω
-
αμπελωνι
wijngaard
αυτου
zijn
πεφυτευμενην
geplant

-
και
en
ηλθεν
hij kwam

-
ζητων
en zocht

-
καρπον
vrucht
εν
in
αυτη
-
και
en
ουχ
ze niet
ευρεν
vond

-

En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker [man] had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!