Lukas 14:27

SVEn wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.
Steph και οστις ου βασταζει τον σταυρον αυτου και ερχεται οπισω μου ου δυναται μου ειναι μαθητης
Trans.kai ostis ou bastazei ton stauron autou kai erchetai opisō mou ou dynatai mou einai mathētēs

Algemeen

Zie ook: Discipelschap, Kruis, Staurogram
Mattheus 10:38, Mattheus 16:24, Markus 8:34, Lukas 9:23

Aantekeningen

En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οστις
wie
ου
niet
βασταζει
draagt

-

τον

het

σταυρον
kruis
αυτου
zijn
και
en

ερχεται

komt


-

οπισω

achter

μου

Mij

ου
niet
δυναται
die kan

-
ειναι
zijn

-

μου

mijn

μαθητης
discipel

En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!