Lukas 14:5

SVEn Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats?
Steph και αποκριθεισ προς αυτους ειπεν τινος υμων ονοσ η βους εις φρεαρ εμπεσειται και ουκ ευθεως ανασπασει αυτον εν τη ημερα του σαββατου
Trans.kai apokritheis̱ pros autous eipen tinos ymōn onos̱ ē bous eis phrear empeseitai kai ouk eutheōs anaspasei auton en tē ēmera tou sabbatou

Algemeen

Zie ook: Ezels, Rund, Sabbat, Waterput
Exodus 23:5, Deuteronomium 22:4, Lukas 13:15

Aantekeningen

En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
προς
Hij, hun
αυτους
-
ειπεν
zeide

-
τινος
Wiens
υμων
van ulieden
υιος
-
η
of
βους
os
εις
zal in
φρεαρ
een put
εμπεσειται
vallen

-
και
en
ουκ
niet
ευθεως
terstond
ανασπασει
zal uittrekken

-
αυτον
die hem
εν
op
τη
-
ημερα
den dag
του
-
σαββατου
des sabbats

En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!