Lukas 15:3

SVEn Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:
Steph ειπεν δε προς αυτους την παραβολην ταυτην λεγων
Trans.eipen de pros autous tēn parabolēn tautēn legōn

Algemeen

Zie ook: Gelijkenissen

Aantekeningen

En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij sprak

-
δε
En
προς
tot
αυτους
hen
την
-
παραβολην
gelijkenis
ταυτην
-
λεγων
zeggende

-

En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!