Lukas 15:4

SVWat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?
Steph τις ανθρωπος εξ υμων εχων εκατον προβατα και απολεσας εν εξ αυτων ου καταλειπει τα εννενηκονταεννεα εν τη ερημω και πορευεται επι το απολωλος εως ευρη αυτο
Trans.tis anthrōpos ex ymōn echōn ekaton probata kai apolesas en ex autōn ou kataleipei ta ennenēkontaennea en tē erēmō kai poreuetai epi to apolōlos eōs eurē auto

Algemeen

Zie ook: Dierenwelzijn, Schaap (verloren), Schapen, Woestijn
Mattheus 18:12

Aantekeningen

Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
Wat
ανθρωπος
mens
εξ
onder
υμων
-
εχων
hebbende

-
εκατον
honderd
προβατα
schapen
και
en
απολεσας
verliezende

-
εν
een
εξ
van
αυτων
die
ου
niet
καταλειπει
verlaat

-
τα
-
ενενηκοντα
de negen en negentig
εννεα
-
εν
in
τη
-
ερημω
de woestijn
και
en
πορευεται
gaat

-
επι
naar
το
-
απολωλος
het verlorene

-
εως
totdat
ευρη
vinde

-
αυτο
hij hetzelve

Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!