Lukas 15:7

SVIk zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, [meer] dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.
Steph λεγω υμιν οτι ουτως χαρα εσται εν τω ουρανω επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι η επι εννενηκονταεννεα δικαιοις οιτινες ου χρειαν εχουσιν μετανοιας
Trans.legō ymin oti outōs chara estai en tō ouranō epi eni amartōlō metanoounti ē epi ennenēkontaennea dikaiois oitines ou chreian echousin metanoias

Algemeen

Zie ook: Bekering, Blij-spreuken, Zondaar
Mattheus 18:13, Lukas 5:32

Aantekeningen

Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, [meer] dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
υμιν
ulieden
οτι
dat
ουτως
er alzo
χαρα
blijdschap
εσται
zal zijn

-
εν
in
τω
-
ουρανω
den hemel
επι
over
ενι
een
αμαρτωλω
zondaar
μετανοουντι
die zich bekeert

-
η
dan
επι
over
ενενηκοντα
negen en negentig
εννεα
-
δικαιοις
rechtvaardigen
οιτινες
die
ου
niet
χρειαν
van node
εχουσιν
hebben

-
μετανοιας
de bekering

Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, [meer] dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!