Lukas 16:14

SVEn al deze dingen hoorden ook de Farizeen, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem.
Steph ηκουον δε ταυτα παντα και οι φαρισαιοι φιλαργυροι υπαρχοντες και εξεμυκτηριζον αυτον
Trans.ēkouon de tauta panta kai oi pharisaioi philargyroi yparchontes kai exemyktērizon auton

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Gierigheid
Mattheus 23:14

Aantekeningen

En al deze dingen hoorden ook de Farizeen, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηκουον
hoorden

-
δε
En
ταυτα
deze dingen
παντα
al
και
ook
οι
-
φαρισαιοι
de Farizeën
φιλαργυροι
die geldgierig
υπαρχοντες
waren

-
και
en
εξεμυκτηριζον
zij beschimpten

-
αυτον
Hem

En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!