Lukas 16:15

SVEn Hij zeide tot hen: Gij zijt [het], die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.
Steph και ειπεν αυτοις υμεις εστε οι δικαιουντες εαυτους ενωπιον των ανθρωπων ο δε θεος γινωσκει τας καρδιας υμων οτι το εν ανθρωποις υψηλον βδελυγμα ενωπιον του θεου εστιν
Trans.kai eipen autois ymeis este oi dikaiountes eautous enōpion tōn anthrōpōn o de theos ginōskei tas kardias ymōn oti to en anthrōpois ypsēlon bdelygma enōpion tou theou estin

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel)
1 Samuel 16:7, Psalm 7:10

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Gij zijt [het], die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
υμεις
Gij
εστε
zijt

-
οι
-
δικαιουντες
rechtvaardigt

-
εαυτους
die uzelven
ενωπιον
voor
των
-
ανθρωπων
de mensen
ο
-
δε
maar
θεος
God
γινωσκει
kent

-
τας
-
καρδιας
harten
υμων
uw
οτι
want
το
-
εν
onder
ανθρωποις
de mensen
υψηλον
dat hoog is
βδελυγμα
een gruwel
ενωπιον
voor
του
-
θεου
God

En Hij zeide tot hen: Gij zijt [het], die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!