Lukas 16:26

SVEn boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die [daar zijn], van daar tot ons overkomen.
Steph και επι πασιν τουτοις μεταξυ ημων και υμων χασμα μεγα εστηρικται οπως οι θελοντες διαβηναι εντευθεν προς υμας μη δυνωνται μηδε οι εκειθεν προς ημας διαπερωσιν
Trans.kai epi pasin toutois metaxy ēmōn kai ymōn chasma mega estēriktai opōs oi thelontes diabēnai enteuthen pros ymas mē dynōntai mēde oi ekeithen pros ēmas diaperōsin

Aantekeningen

En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die [daar zijn], van daar tot ons overkomen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επι
boven
πασιν
alles
τουτοις
dit
μεταξυ
tussen
ημων
ons
και
en
υμων
ulieden
χασμα
klove
μεγα
is een grote
εστηρικται
gevestigd

-
οπως
zodat
οι
-
θελοντες
willen

-
διαβηναι
overgaan

-
ενθεν
-
προς
tot
υμας
-
μη
niet
δυνωνται
zouden kunnen

-
μηδε
noch
οι
-
εκειθεν
ook die van daar
προς
tot
ημας
ons
διαπερωσιν
overkomen

-

En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die [daar zijn], van daar tot ons overkomen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!