Lukas 16:5

SVEn hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heeren, en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?
Steph και προσκαλεσαμενος ενα εκαστον των χρεωφειλετων του κυριου εαυτου ελεγεν τω πρωτω ποσον οφειλεις τω κυριω μου
Trans.kai proskalesamenos ena ekaston tōn chreōpheiletōn tou kyriou eautou elegen tō prōtō poson opheileis tō kyriō mou

Algemeen

Zie ook: Schulden hebben

Aantekeningen

En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heeren, en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσκαλεσαμενος
hij riep tot zich

-
ενα
een
εκαστον
iegelijk
των
-
χρεωφειλετων
van de schuldenaars
του
-
κυριου
heeren
εαυτου
zijns
ελεγεν
en zeide

-
τω
-
πρωτω
tot den eersten
ποσον
Hoeveel
οφειλεις
zijt gij

-
τω
-
κυριω
heer
μου
mijn

En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heeren, en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!